Välkommen till våra webbsidor

Jag är stolt över att Finland år 2016 är ordförandeland för samarbetet mellan de nordiska regeringarna.  Vi förverkligar vårt ordförandeskap i nära samarbete med de samarbetsparter, som presenteras på dessa sidor.

Anne Berner
Kommunikationsminister
Minister för nordiskt samarbete